News


Den dagliga mötesplatsen för miljöansvariga - Miljöjouren

2011-11-16 18:44 | Envima AB

Nu lanseras Miljöjouren, en webbportal med ett brett utbud av information och tjänster inom miljöområdet. Portalen vänder sig till den som arbetar med miljöfrågor i företag och organisationer. På ett enkelt sätt kan man använda sig av informationen som finns i portalen och få löpande nyheter inom miljöområdet.

Genom ett medlemskap erbjuds ytterligare möjligheter. Alla medlemmar får bl.a. tillgång till dokumentmallar, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i portalens forum och chans att ställa frågor direkt till miljökonsulter.

Läs mer på vår hemsida >>

Welcome to Certification.nu!


To filter companies based on certifications, certification bodies, SNI-codes etc, click on the link Certified companies above.