Sökning på specifika klasser

Det går nu att söka på olika klasser för utfärdade certifieringar.

Tillgängliga klasser
Följande klasser finns för närvarande upplagda i vårt system. Enbart de klasser där vi erhåller underlag från certifieringsorganen går att söka på.

  • Grundmaterial
  • CE-märkning
  • Certifikat nivå (ISO 15085)
  • Dimensionering
  • EXC-klass 1-4
  • Svetsning

Hur söker man en specifik klass?
Börja med att skriva ett : (enbart tecknet kolon) i sökfältet. Då listas tillgängliga klasser i en dropdown som har ett underlag. Fortsätt skriva för att minimera listan eller klicka på en klass i dropdownlistan. När du har valt klass kan du söka på de företag (certifieringar) som certifieringsorganen har lagt upp underlag för genom att klicka på knappen "sök". Önskar du filtrera ytterligare, t.ex. på EXC 4, så skriver du enbart en fyra (4) efter vald klass i sökfältet. Klicka därefter på knappen ”Sök”.

De data vi erhåller från respektive certifieringsorgan är inte normativa utan kommer i fritext. Det kan t.ex. förekomma att utfärdare exporterar klasserna med fritexten ”EXC 1-4” för ett arbetsställe. Om ni söker på ”EXC” och därefter filtrerar på t.ex. ”EXC2” så kommer inte detta arbetsställe med i sökningen, trots att arbetsstället har EXC2. Det kommer dock med om ni enbart söker på ”EXC”.

Komplettering av klasser
Certifieringsorganen har möjlighet att komplettera med fler klasser vid behov. Kontakta oss för support.

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.